• 000
  • 006
  • 002
  • 003
Afvalgassen

De wetgeving met betrekking tot periodieke keuring van gasflessen bepaalt dat de inwendige toestand van het recipiënt goed moeten beoordelen. Dus, we moeten de gasfles openmaken voor een interne visuele inspectie. Een veilige evacuatie van het aanwezige residuele gas is bijgevolg een logische, eerste stap in ons productieverloop.

Daarnaast, gezien onze expertise in gasverpakkingen, vragen onze klanten geregeld om restgassen te verwijderen en de desbetreffende  gasfles geschikt te maken voor gebruik van andere gassen. Het gaat hier dan over gassen met een specifieke receptuur, die door gespecialiseerde bedrijven, labo-instellingen, ziekenhuizen, onderzoekscentra en universiteiten of hogescholen worden gebruikt voor analyses.

Diverse (overheids)-instanties en de industrie geven aan dat er eveneens een noodzaak bestaat voor het verwerken van afvalgassen. Dit kunnen  procesafvalgassen zijn, maar even goed ook gasflessen die in beslag werden genomen door politiediensten of “wees”-flessen die her en der worden teruggevonden. Het verwerken van afvalgassen moet in de eerste plaats worden beschouwd als een gespecialiseerde aanvulling op bestaande afvalstromen, waarbij afvalgassen worden getransporteerd, ingezameld, tijdelijk opgeslagen, en gerecycleerd via eigen verwerkingsmiddelen of verwerkt door derden.

Een groot aantal van de rest- of afvalgassen verwerken we zelf met behulp van onze scrubber. Hierbij maken we gebruik van de zure of alkalische eigenschappen van het gas om ze chemisch te neutraliseren. Het restproduct is een oplossing van diverse zouten. De veel minder gevaarlijke zoutoplossingen voeren we vervolgens af naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Deze methode is 100% efficiënt en is momenteel de best beschikbare techniek waarbij er, in tegenstelling tot verbranding, geen luchtemissies optreden. Enkele voorbeelden van gassen die we op deze manier kunnen verwerken zijn HCl, NO2, H2S, NH3, SO2, …

Voor de eigen verwerking van de afvalgassen refereren we graag naar het advies van de European Industrial Gas Association (EIGA) dat, wanneer er een noodzaak voor het vernietigen van gassen of gasmengsels bestaat, de nodige standaarden rond gezondheid, veiligheid en milieukwaliteit moeten worden gehandhaafd. Op deze manier kunnen we een positieve en constructieve bijdrage leveren, niet alleen ten overstaan van onze klanten, maar zeker ook van de Gemeenschap voor een correcte en goed georganiseerde verwerking van afvalgassen.
De gassen die we niet via zelf kunnen verwerken laten we enkel behandelen door erkende grote afvalverwerkingsbedrijven. We garanderen een volledige traceerbaarheid van de door ons behandelde afvalstromen.
Afvalgasverwerking is duidelijk een synergisme voor onze drie ondernemingen, maar meer specifiek treedt IG&S op als afvalmakelaar, -verzamelaar, -transporteur en –verwerker.  (OVAM registratienummer 10463 geldig tot 30/05/2031)