NL
|
 
 
 
Privacyverklaring

 

www.igs-cymaco.eu is een gezamenlijke website van International Gas & Services, Cymaco NV en Cymaco Nederland BV.

Onze website heeft als enige doel om u te informeren over onze producten en diensten. We verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op volgend e-mailadres:administration@igs-cymaco.eu. 

 

Verwerkingsdoeleinden
We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor administratie van klanten en leveranciers, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie of opvolgen van de solvabiliteit. In geval van het opvragen van veiligheidsinformatiebladen controleren wij via de door u verstrekte gegevens of u klant bent.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) en artikel 6.1.(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Overmaken aan derden
We verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, met uw uitdrukkelijke toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bewaarperiode
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld, of volgens contractuele of wettelijke bepalingen.

 

Recht van inzage, verbeteren, wissen, beperken, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft u het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om een e-mail te verzenden naar administration@igs-cymaco.eu

 

Klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).